مستند اتاق امن

مستند اتاق امن  – ۱۳۸۹        38دقیقه  

کارگردانی: ارسلان امیری – آیداپناهنده

تدوین: ارسلان امیری – مسعود سفلایی           تصویربردار: آرش یزدانی          صدابردار: عماد خدابخش

صداگذار: علی حسن زاده    پژوهش: مینا کشاورز 

تهیه کننده:  جعفر صانعی مقدم (شبکه 4 سیما با مشارکت موسسه تصویر شهر سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران)

خلاصه: عمو خیاط مربی کودکان کار و خیابان است و به آن ها خواندن و نوشتن می آموزد. او سعی دارد اتاق امن ذهنی برای آن ها ایجاد کند .

The Safe room    2010      38Min   

A man is trying to learn reading and writing to the street children. His goal is making a safe room in the mind of these children.

Log in with your credentials

Forgot your details?