نشست خبری فیلم «قصه داود و قمری» به کارگردانی آیدا پناهنده در برج میلاد