جزیره سگ ها

ایواره فیلم : جزیره سگ ها/The Island of dogs

مستند 50 دقیقه ای علی محمد قاسمی ، هدف، آرزو،تلاش سرسختانه مردی را به تصویر می کشد که سعی دارد پروژه ی عظیم  اقتصادی را به اجرا در آورد . اما با موانع بزرگی روبرو است.

عوامل فیلم :

کارگردانی، تصویربرداری و تدوین: علی محمد قاسمی

گروه تحقیق : اعظم نجفیان ، فاطمه قاسمی ، کامبیز قاسمی

دستیار کارگردان و تصویر : محمد رسولی

صدا : محمد رسولی ، علی محمد قاسمی

مدیر تولید: مختار نامدار

مجری طرح :مرتضی مسائلی

تهیه کننده : علی محمد قلسمی

محصول : ایواره فیلم1389

 

The Island of dogs

Documentary    52 min    2010 Iran

Produced & Directed By :

Ali Mohammad Ghasemi

The story of hope and struggles of a man who wants to achiveve a big goal but it is only a   dream to do so in iran

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Log in with your credentials

Forgot your details?