صداگذاری گلدان های زمستانی پس از کمپ استعداد های جشنواره فیلم برلین

آیدا پناهنده پس از تدوین فیلم گلدان های زمستانی در اواسط بهمن ماه در جشنواره فیلم برلین در بخش کمپ استعدادهای جوان حضور خواهد یافت . کمپ استعدادهای جشنواره فیلم برلین هر ساله در ماه فوریه همزمان با جشنواره برلین برگزار خواهد شد و از میان فیلمسازان مستعد جهان تعدادی را برای گذراندن کارگاه های تخصصی انتخاب می نماید . امسال آیدا پناهنده از ایران در این جشنواره حضور خواهد یافت. آن دستها ، روشنایی های شهر و تاج خروس سه فیلم اخیر پناهنده است که در سه سال اخیر جوایز مهم جشنواره های داخلی را از آن خود کرده است.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Log in with your credentials

Forgot your details?