نسخه اول فیلم نامه زالاوا به پایان رسید.

تولید فیلم سینمایی زالاوا دراسفند ماه سال جاری به کارگردانی ارسلان امیری آغاز می شود. هومان فاضل و آیدا پناهنده که فیلم نامه این فیلم را همراه با ارسلان امیری به نگارش درآورده اند، این روزها در بازنویسی فیلم نامه نیز همکاری دارند.

مجموعه آسمان من به نویسندگی هومان فاضل و کارگردانی محمدرضا آهنج را آماده پخش اسhoomanت.

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Log in with your credentials

Forgot your details?