تندیس کارگردانی برای آیدا پناهنده

مستند بلند خانه قمر خانم به کارگردانی آیدا پناهنده و تهیه کنندگی ایواره فیلم در پانزدهمین جشن خانه سینما کاندید دریافت جایزه بهترین فیلم وبهترین کارگردانی برای آیدا پناهنده، بهترین تصویربرداری برای عمادخدابخش،بهترین صدابرداری برای مهدی صادقی و بهترین صداگذاری برای مهرشاد ملکوتی شده بود که در نهایت جایزه تندیس بهترین کارگردانی مستند بلند برای آیدا پناهنده و جایزه بهترین صدابرداری را برای مهرشاد ملکوتی به دست اورد..

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Log in with your credentials

Forgot your details?