دنیای بهتر به کارگردانی ارسلان امیری

تصویربرداری مجموعه فیلم های کوتاه دنیای بهتر به کارگردانی ارسلان امیری در اسفندماه به پایان رسید.این مجموعه شامل ده عنوان فیلم کوتاه سه تا چهار دقیقه  ای است که برای نمایش از شبکه های مختلف تلویزیونی آماده می شود.تهیه کنندگی

دنیای بهتر به کارگردانی ارسلان امیری و تهیه کنندگی یوسف بچاری

دنیای بهتر به کارگردانی ارسلان امیری و تهیه کنندگی یوسف بچاری

دنیای بهتر به کارگردانی ارسلان امیری

دنیای بهتر به کارگردانی ارسلان امیری

اجرایی این پروژه بر عهده یوسف بچاری است .

.این مجموعه اکنون در مرحله تدوین است

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Log in with your credentials

Forgot your details?